TU-Eindhoven-Serious-Gaming-Simulatie-300x80

TU Eindhoven

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering science & technology. Met ons onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie dragen we bij aan:

  • Science for society: de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken en de groei van welvaart en welzijn door de focus op de Strategic Area’s Energy,  Health en Smart Mobility.
  • Science for industry: de ontwikkeling van technologische innovaties in samenwerking met het bedrijfsleven.
  • Science for science: de vooruitgang van de technische wetenschappen door excellentie op belangrijke onderzoekszwaartepunten en vernieuwing van het onderwijs.

Serious gaming

Op de TU Eindhoven wordt gebruik gemaakt van de serious games van BitPress Educatie. Serious games, management games en simulaties verbinden de theorie met de praktijk in een vereenvoudigde weergave van de realiteit. In een praktische oefencontext kunnen de deelnemers risicoloos ervaren wat de gevolgen zijn van hun handelingen in bepaalde situaties. Bovendien zijn serious games 'fun-to-do' en bij uitstek geschikt voor toepassing bij events, open dagen, kennismakings- en introductie-activiteiten.

Meer weten over serious games?

Heeft u vragen over het toepassen van serious gaming in uw organisatie? Of heeft u zelf ideeën over het gezamenlijk ontwikkelen van een serious game? Neem dan contact op met Joost Schouten: 020-7702265 of j.schouten@bitpress.nl.