Expertise

Ontwikkelen Serious Games

BitPress werkt bij de ontwikkeling van een serious game nauw samen met de klant. De behoeften en doelstellingen van de klant, creativiteit en techische mogelijkheden komen hierbij samen. BitPress kent een generieke projectopzet die vijf fases kent. Elke fase heeft een eigen resultaat vastgelegd in een deeldocumenten.

1. Intake en inventarisatie

In deze fase vinden de eerste oriënterende gesprekken plaats met de klant en worden wensen en randvoorwaarden vastgelegd in een Progamma van Eisen. Dit is een interactief proces, waarbij gezamenlijk de behoeften en doelen concreter worden gemaakt.

2. Initiatief fase

Het Programma van Eisen en de relevante randvoorwaarden worden vastgelegd in een contract met offerte en wederzijds ondertekend. Het is wenselijk dat er namens de klant een vaste contactpersoon optreedt. De bij het project betrokken personen, hun functie en de rol die zei in het project gaan vervullen worden kort beschreven in het contract.

3. Conceptuele fase

In deze fase wordt op basis van het ‘Programma van eisen’ een Functioneel Ontwerp (FO) gemaakt. Hierin wordt tot in detail en zeer precies weergegeven wat er gemaakt gaat worden. Tevens worden hierin alle inhouden (Randvoorwaarden casusbouw, Informatie casusbouw en Functioneel Ontwerp) en grafische ontwerpen opgenomen. Het Functioneel Ontwerp wordt met de klant besproken en indien nodig aangepast tot een finaal document. Ter borging van het beoogde eindresultaat zullen in deze fase de gebruikersgroepen worden betrokken.

De klant en haar gebruikers kunnen aan de hand van grafische uitwerkingen het uiterlijk en het interactie design van de serious game beoordelen. Het definitieve Functioneel Ontwerp vormt de basis voor een Go/No Go moment waarop beide partners, na consultatie van gebruikersgroepen, samen beslissen of het resultaat van het FO voldoende aanknopingspunten biedt om een in ieder opzicht succesvolle serious game te realiseren. Na goedkeuring door de klant en start BitPress de bouw van de serious game.

4. Constructie fase

Hierin start het daadwerkelijk bouwen van de serious game. De productie vindt plaats op basis van een Technisch Ontwerp (Database ontwerp en Flow chart), dat is afgeleid van het Functioneel Ontwerp. Nadat de serious game klaar is volgt eerst een interne testfase om alle mogelijke ‘bugs’ eruit te halen. Pas daarna vraagt BitPress aan de opdrachtgever om het product te testen. Nadat de testen succesvol zijn verlopen start de implementatie fase.

5. Implementatie fase

In deze laatste fase wordt de serious game overgebracht van de ontwikkelomgeving naar de productie-omgeving (Test checklist). Tevens wordt alle ondersteunende documentatie samengesteld. Na afronding van deze activiteiten is de serious game klaar voor gebruik door de klant.

Meer weten over serious games?

Heeft u vragen over het toepassen van serious gaming in uw organisatie? Of wilt u een serious game die speciaal voor uw organisatie wordt ontwikkeld? Neemt u dan contact met ons op via +31 (0)20-7702265 of info@bitpress.nl.