Implementatie en begeleiding serious games

De serious games van BitPress Educatie zijn eenvoudig online toegankelijk en komen inclusief ondersteunde documentatie, testaccounts, instructievideo’s en een gratis helpdesk. De games hebben een zeer gebruiksvriendelijke spelinterface en zijn gelaagd opgebouwd. Zo is het begin laagdrempelig (laag afbreukrisico) en blijft het voor de deelnemers tot aan het einde toe uitdagend. Er zijn duidelijke verbanden tussen de genomen beslissingen en de behaalde resultaten (geen black box). Voor elk team is er heldere feedback op de resultaten en voor de spelleider is deze feedback per team gegroepeerd en is er een duidelijk beslissings- en resultatenoverzicht.

De administratieve last voor de klant is minimaal. De spelleider deelt de inlogcodes uit en de deelnemers geven zelf hun teamgegevens op. En de spelleider kan zonder tussenkomst van de leverancier eenvoudig poules verwerken, wanneer het hem/haar uitkomt.

Indien gewenst geven wij kosteloos extra begeleiding/feedback bij het opstarten en analyseren van de game. Ook zijn er diverse mogelijkheden voor het inzetten van een ervaren trainer voor de begeleiding of uitvoering van een serious game. De begeleiding door BitPress Educatie van haar klanten is onderverdeeld in drie fasen:

1. Introductie serious game

De kennismaking vindt plaats middels een inventariserend gesprek waarbij het leerproces en de leerdoelen en de behoeften van de klant en deelnemers centraal staan. De randvoorwaarden worden beschreven waarbinnen een serious game of simulatie succesvol zou kunnen worden ingezet. Resultaat is de keuze voor een serious game/simulatie en de wijze van inzet.

Indien gewenst adviseert BitPress bij het afstemmen van de inzet van de serious game op de leerdoelen en competenties en de koppeling met de gebruikte theorie.

Klanten krijgen voorafgaand aan het gebruik een producttraining. Tijdens deze training leren zij de ins-and-outs kennen van serious game en de toepassing hiervan in de klas. Tevens zullen zij zelf de gelegenheid hebben om op de stoel van de deelnemer te gaan zitten en zelf te spelen.

2. Uitvoering serious game

BitPress levert desgewenst een bijdrage aan de kick-off en introductie van de serious game bij de doelgroep. Alle serious games/simulaties kennen een testronde voorafgaand aan de officiële start ten einde de deelnemers risicoloos kennis te laten maken met het product. BitPress evalueert de resultaten van deze testronde en koppelt ze terug aan de klant.

Halverwege de uitvoering is er een centraal feedback moment: het Expert vragenuur. Een expert van BitPress gaat samen met de klant evalueren en vooruit kijken zodat maximaal leerrendement uit de inspanningen wordt verkregen.

Tijdens het spelen van de serious game is er voor de klant een telefoonnummer en e-mail adres beschikbaar waar zij altijd terecht kunnen voor ondersteuning en met vragen.

3. Evaluatie serious game

Na afronding vindt een evaluatie plaats. Hierbij worden de resultaten van de deelnemersenquête en de ervaringen van de klant gebundeld en besproken. Conclusies worden verwoord en wensen geuit. Op basis hiervan stelt BitPress een plan met verbeterpunten op voor de volgende editie.

Spelleiding door BitPress?

Het is ook mogelijk dat de ervaren trainers van BitPress de spelleiding geheel of gedeeltelijk op zich nemen. Dit kan voor de opstartfase van een serious game, maar ook voor de inzet van een gehele game tijdens een event of teambuilding. Zelfs het opzetten en begeleiden van een landelijke competitie behoort tot de mogelijkheden.

Meer weten over serious games?

Wij leveren graag een bijdrage aan de succesvolle inzet van een serious game in uw organisatie. Wilt meer weten over de mogelijkheden van serious gaming? Neemt u dan contact met ons op via +31 (0)20-7702265 of info@bitpress.nl.