Gamification maatwerk

BitPress Educatie heeft een gamification framework ontwikkeld, waarbinnen ook eigen opdrachten, assessments en kennistoetsen kunnen worden gebruikt en beoordeeld. Samen met u en uw collega’s stellen wij daarmee een draaiboek samen. BitPress draagt hierbij zorg voor de integratie in de game en borgt een succesvolle implementatie.

Stel eenvoudig het draaiboek samen van uw eigen online game

Met het Gamification platform kan dus volledig een eigen programma worden ingevuld. En wel over elk gewenst onderwerp en in elke gewenste taal. De game is eenvoudig online toegankelijk. De klant hoeft geen ingewikkelde software te installeren of zelf teams aan te maken. Daarbij ondersteunt de gratis helpdesk volledig het gebruik van het gamification platform.

Nieuwsflitsen

Gamification nieuwsflitsen Landal gameOp basis van het draaiboek komen op gezette tijden via de game nieuwsflitsen met opdrachten beschikbaar aan de deelnemers. De ene keer gaat dit bijvoorbeeld over een acuut probleem. En de andere keer over een persbericht of bijvoorbeeld een opdracht vanuit de centrale directie. Dit hangt natuurlijk in de eerste plaats af van de gewenste doelstellingen. Deelnemers moeten binnen een bepaalde tijd reageren op de nieuwsflitsen. De wijze waarop de deelnemers invulling geven aan de verschillende rollen en de kwaliteiten van het team is ook belangrijk. Dit bepaalt namelijk of zij er in slagen de opdrachten tijdig en tevens correct uitvoeren.

In een bericht kan ook een link zitten naar een document met een theoretische verhandeling of een uitgebreide opdracht. Of een uitnodiging voor een rollenspel dat op een bepaald tijdstip plaatsvindt. Berichten kunnen de volgende vorm hebben:

  • Afbeeldingen, video’s en tevens links naar websites
  • Theorie en casuïstiek
  • Open vragen met beoordeling opleider
  • Meervoudige keuzeproblematiek
  • Kennistoetsen
  • Verslaglegging
  • Uitnodiging voor een rollenspel of gesprekssimulatie

Scores

Gamification cijferinvoerDe vragen kunnen niet alleen gebruikt worden om keuzes te maken, maar ook om op gezette tijden een kennistoets af te nemen. Dit kunnen kennisspecifieke vragen zijn. Maar het kan ook gaan over hoe je omgaat met een verzoek van een collega of veranderingen in de organisatie. In het gamification draaiboek staat op welke onderdelen de antwoorden op een nieuwsflits scoren.
De deelnemers kunnen direct scoren op opdrachten en toetsen. Bovendien kan de docent een beoordeling geven op een opdracht, rollenspel of assessment, die meeweegt in de ranking.

De administrator module bevat een overzicht van de deelnemers, ranglijst, overzicht van de berichten (nieuwsflitsen) en de behaalde scores.

Meer informatie over gamification?

Wij leveren ook graag een bijdrage aan de succesvolle inzet van gamification voor uw eigen online game. Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een presentatie, bel dan met BitPress Educatie op +31 (0)20-7702265.