Wereldhandelsspel

Wereldhandel is volgens velen een oplossing voor het globale armoedeprobleem. Daarvoor zijn wel rechtvaardige spelregels nodig. Als jonge mensen deze spelregels begrijpen, worden het bewuste wereldburgers. Deze spelregels van de Wereldhandel zijn echter niet eenvoudig: internationale politiek is een spel zonder grenzen.

Het thema 'wereldhandel en globalisering' is complex en abstract. In het educatieve Wereldhandelsspel spelen teams in een gesimuleerde wereldeconomie de overheden van verschillende landen. Als regering nemen zes teams gedurende de speelronden beleidsbeslissingen. Ook moeten zij via de dealmodule afspraken maken over importheffingen. Zo wordt de wereldhandelsproblematiek van de ontwikkelde, opkomende en ontwikkelingslanden spelenderwijs inzichtelijk.