Serious games

Maatwerk Serious Games en SimulatieSerious games zijn flink in opmars en dat is niet verwonderlijk. De meest effectieve manier om iets te leren, is nu eenmaal door het te doen. En dit geldt zeker voor het opdoen van kennis, samenwerken en het bewerkstellingen van gedragsveranderingen.

Games bieden rijke, interactieve omgevingen waarin concrete uitdagingen, handelingen en het leren met elkaar worden verbonden. In een praktische oefencontext kunnen de deelnemers risicoloos ervaren wat de gevolgen zijn van hun handelingen. De feedback vanuit de game biedt deelnemers een voortdurende en natuurlijke terugkoppeling die versterkend of juist corrigerend kan werken.

Serious gaming is bovendien leuk, uitdagend, motiverend en effectief. En het competitieve karakter zorgt voor grote betrokkenheid en een hoog leereffect.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek over de inzet van serious games in uw organisatie?
Neemt u dan contact op via +31 (0)20-7702265 of info@bitpress.nl.

BitPress Gamification

Wij ontwikkelen en begeleiden al ruim 25 jaar gamification toepassingen, serious games, management games en simulaties. Van grootschalige landelijke management competities in het onderwijs, tot specifieke games voor verandertrajecten en trainingen in het bedrijfsleven en de non-profit sector. Ook voor events, teambuilding en werving en selectie doeleinden is gamification prima inzetbaar en zeer effectief.

Onze gamification toepassingen sluiten niet alleen naadloos aan op de wensen van onze klanten, maar ook op  de belevingswereld van de deelnemers. Er zijn tientallen ‘off-the-shelve’ Bizzgames over verschillende onderwerpen, die bovendien direct online inzetbaar zijn.Landal serious games management games hoger onderwijs

Wilt u liever een game die aangepast is op uw specifieke doeleinden, dan maken wij gebruik van onze flexibele gamification tool. Daarmee ligt de focus direct op de inhoud van uw game en niet op de techniek. Dit verkort de doorlooptijd drastisch en hierdoor blijven de kosten dus binnen de perken. U kunt het onderwerp en de doelstelling bovendien in alle gevallen zelf bepalen. BitPress helpt hierbij, zodat uw serious game in korte tijd via haar gamification platform online inzetbaar is.

Toepassingsgebieden serious games

Serious games worden ingezet voor het bewerkstelligen van leerdoelstellingen, gedragsveranderingen, samenwerking en teambuilding. Toepassingsgebieden voor serious games zijn:

Meer weten over serious games?

Heeft u vragen over het toepassen van serious gaming in uw organisatie? Of wilt u een game die speciaal voor uw organisatie wordt ontwikkeld?
Neemt u dan contact met ons op via +31 (0)20-7702265 of info@bitpress.nl.