Serious games

Serious games zijn flink in opmars en dat is niet verwonderlijk. De meest effectieve manier om iets te leren, is nu eenmaal door het te doen. En dit geldt zeker voor het opdoen van kennis, samenwerken en het bewerkstellingen van gedragsveranderingen. Serious games bieden rijke, dynamische en interactieve omgevingen waarin concrete uitdagingen, handelingen en het leren met elkaar worden verbonden. Serious games maken bovendien het leren leuk, uitdagend en motiverend en het competitieve karakter zorgt voor grote betrokkenheid en een hoog leereffect.

Serious games verbinden de theorie met de praktijk in een vereenvoudigde weergave van de realiteit. In een praktische oefencontext kunnen de deelnemers risicoloos ervaren wat de gevolgen zijn van hun handelingen in bepaalde situaties. Het anticiperen op de beroepspraktijk zorgt voor een verhoogde intrinsieke motivatie van de deelnemers waardoor de kwaliteit van het leren verbetert. De feedback vanuit de game biedt de speler een voortdurende en natuurlijke terugkoppeling die versterkend of juist corrigerend kan werken.

Toepassingsgebieden serious games

Serious games worden ingezet voor het bewerkstelligen van leerdoelstellingen, gedragsveranderingen, samenwerking en teambuilding. Toepassingsgebieden voor serious games zijn:

Meer weten over serious games?

Heeft u vragen over het toepassen van serious gaming in uw organisatie? Of wilt u een serious game die speciaal voor uw organisatie wordt ontwikkeld? Neemt u dan contact met ons op via +31 (0)20-7702265 of info@bitpress.nl.